Ohjeet

Komennot

/sethome <nimi> – Asettaa kodin, voit asettaa 3 kotia.

/delhome <nimi> – Poistaa kodin.

/home <nimi> – Teleporttaa sinut kotiisi.

/spawn – Teleporttaa spawnille.

/rtp – Teleporttaa sinut satunnaiseen sijaintiin kartalla.

/tpa <pelaaja> – Lähettää teleporttaus pyynnön pelaajalle.

/tpaccept, /tpdeny – Hyväksyy tai hylkää teleporttaus pyynnön.

/money – Näyttää kuinka paljon sinulla on rahaa.

/msg <pelaaja> <viesti> – Lähettää yksityisviestin pelaajalle.

/r  <viesti> – Vastaa sinulle viimeksi lähetettyy yksityisviestiin.

Silkspawner

Mobspawnerit voi hajottaa kultaisella hakulla, jossa on silktouch lumous. Silloin spawnerin saa mukaan, ja sen voi asettaa toiseen paikkaan.

End

Palvelimella endiin pääsyä on muutettu. Palvelimen ainoa Endportal löytyy spawnilta. Strongholdeja mapista löytyy, mutta niissä ei ole portaaleja. Endiin päästäksesi tarvitset netherstarin. Endportaalin vieressä löytyy npc nimeltään Juuso, sinun tulee antaa netherstar hänelle ja saat pääsyn endiin. Kerran maksettuasi olet avannut pääsysi endiin ja sinun ei tarvitse maksaa toista kertaa. Endissä on kuitenkin pidettävä mielessä, että teleporttaaminen ei siellä onnistu, eikä sinne voi asettaa kotia.

Endportaalin luokse pääset komennolla /warp end